Bedrijf

Ichthusschool

Ichthusschool

Protestants Christelijke Basisschool

Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4
2771 SX Boskoop

Bedrijven

Ichthusschool

Niet de leerstof maar het kind staat centraal 

Ichthusschool

De Ichthusschool is één van de drie Protestants Christelijke scholen in Boskoop. Onderling is er veel contact. Wel heeft elke school zijn eigen sfeer en werkwijze.

Wij zijn een christelijke school waarop ook kinderen uit niet (meer) kerkelijke gezinnen welkom zijn. Een keuze voor de Ichthusschool houdt in dat men kiest voor protestants christelijk onderwijs. De school vraagt van ouders en kinderen om de grondslag van de school te respecteren. Onze school wil een school zijn waar kinderen zich niet alleen cognitief (Taal, Rekenen, Lezen, Schrijven e.d.) maar ook sociaal emotioneel ontwikkelen tot een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. Daarnaast komen ook sport en creativiteit op onze school regelmatig aan bod.

In onze visie zijn kinderen niet gelijk maar wel gelijkwaardig.

Lestijden

Maandag     08:30 - 15:15
Dinsdag     08:30 - 15:15
Woensdag     08:30 - 12:15
Donderdag     08:30 - 15:15
Vrijdag     08:30 - 15:15

Reacties op:

 

Er zijn nog geen reactie's geplaatst.

Plaats een reactie

(je ontvangt een validatie link per e-mail om je reactie te bevestigen)

 
 
 

Wij stellen een reactie bijzonder op prijs, maar behouden ons het recht voor reacties, die ongefundeerd zijn of een anonieme afzender hebben te verwijderen.

Nieuws