Locatie

De Stek

De Stek

Wijkgebouw Protestantse Gemeente Boskoop

De Stek
Puttelaan 148
2771 SV Boskoop

Overig

De Stek

Wijkgebouw Protestantse Gemeente Boskoop 

De Stek

Het gebouw is ontstaan, na een opdrachtformulering dat het binnen een begroting van f 350.000,= moest worden gerealiseerd.

Het moest een ontwerp zijn, door de kerkvoogdij beschreven als voor ‘eenvoudig doch doeltreffend, zonder enige luxe, waarin een kerkzaal voor omstreeks 200 personen (met uitbreidingsmogenlijkheid tot ongeveer 250 personen) en enkele noodzakelijke nevenruimten daarin geprojecteerd’. En zou technisch gezien voor ca. 25 jaar ruimte moeten bieden aan kerk en vergaderruimte. De opening vond plaats op zaterdag 17 november 1973.

Na een levensduur verlengende renovatie van de buitenzijde en de daaruit voortvloeiende verbeteringen aan de binnenkant, vond op zaterdag 25 november 2000 een openhuis plaats en kon het nu zichtbare resultaat van de renovatie worden aanschouwd. Oorspronkelijk was de kerkzaal zo ingericht, dat de kansel rechts naast het orgel stond, tegen de oostgevel. De stoelen stonden daardoor naar het oosten gericht.

Voor meer informatie over de organisatie: Protestantse Gemeente Boskoop

Openingstijden
De openingstijden zijn bij ons helaas onbekend.

Reacties op:

 
 
stwerff@stwerff.xs4all.nl

Enige aanvullende informatie.

Wijk West van de Protestantse Gemeente Boskoop, de Stek gemeente, is de kleinste maar springlevend. De wijkpredikant is ds. Evert Westrik,
We komen elk zondag om 09.30 bijelkaar in de Stek. De Stek ligt centraal in Snijdelwijk naast de ALDI. Tevens wordt de Stek met haar zalen verhuurd voor activiteiten in Snijdelwijk of uit heel Boskoop, zoals de Steksoos e.d.


Vraag aan de redaktie. Is het mogelijk om de 4 info items van de Protestantse Gemeente Boskoop
1. de protestantse gemeente
2. de Dorpskerk
3. de Zijdekerk
4. de Stek
Bij elkaar te plaatsen?

Plaats een reactie

(je ontvangt een validatie link per e-mail om je reactie te bevestigen)

 
 
 Wij stellen een reactie bijzonder op prijs, maar behouden ons het recht voor reacties, die ongefundeerd zijn of een anonieme afzender hebben te verwijderen.

Nieuws