Locatie

Harry van de Laar Sortimentstuin

Harry van de Laar Sortimentstuin

Innovatie, informatie en educatie

Harry van de Laar Sortimentstuin
Rijneveld 153A
2771 XV Boskoop

Recreatie

Harry van de Laar Sortimentstuin

Innovatie, informatie en educatie 

Harry van de Laar Sortimentstuin

In het verleden was in Boskoop aan het Rijneveld het Proefstation voor de boomkwekerij gevestigd op een locatie van 10 ha. Onderdeel van het Proefstation was de Sortimentstuin “Harry van de Laar” (SHv/dL), groot circa 1,5 ha.
Na het verplaatsen van het Proefstation naar Lisse is het geheel in eigendom overgegaan naar Proba in Boskoop. Deze heeft de naam gewijzigd in Proeftuin van Holland. SHv/dL is een onderdeel van de Proeftuin van Holland.

Op initiatief van de Kon. Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en Kring Boskoop is besloten om te trachten de sortimentstuin “Harry van de Laar “ (SHv/dL) voor het vak te behouden. Uit beide verenigingen is een Kerngroep gevormd, die zich heeft bezig gehouden met niet alleen het behoud van de tuin, maar ook met de nieuwe inrichting daarvan.
Er is door KVBC, Kring Boskoop en Proba een intentieverklaring ondertekend, waarin de financiën zijn geregeld om de eerste haalbaarheidsonderzoeken te kunnen verrichten.

Op 28 februari 2011 is op initiatief van de Koninklijke Vereniging voor Boskoopse Culturen (KVBC) en van Kring Boskoop de sortimentstuin ondergebracht in een stichting. Doel van deze stichting Sortimentstuin “Harry van de Laar” is om samen met het bedrijfsleven de tuin opnieuw in te richten en te behouden voor de toekomst.
De tuin is de etalage van boomkwekerijgewassen en vaste planten voor nationale en internationale bezoekers.
De doelstelling van de stichting is: innovatie, informatie en educatie.

Harry van de Laar

De sortimentstuin is in 2003 vernoemd naar de bekende sortimentsdeskundige Harry van de Laar (1929-1999) die een zeer verdienstelijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteitsverbetering, kennisverspreiding en naamgeving van het sortiment boomkwekerijgewassen en vaste planten in Nederland en ver daarbuiten. Hij ontwikkelde zich tijdens zijn loopbaan op het Proefstation voor de Boomkwekerij te Boskoop tot sortimentspecialist met een nationale en internationale bekendheid.

Openingstijden
De openingstijden zijn bij ons helaas onbekend.

Reacties op:

 

Er zijn nog geen reactie's geplaatst.

Plaats een reactie

(je ontvangt een validatie link per e-mail om je reactie te bevestigen)

 
 
 Wij stellen een reactie bijzonder op prijs, maar behouden ons het recht voor reacties, die ongefundeerd zijn of een anonieme afzender hebben te verwijderen.

Nieuws