« Vorige - Volgende »

Uitwerking van toekomstige Verlengde Bentwoudlaan

7 april 2017 - 08:59  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Uitwerking van toekomstige Verlengde Bentwoudlaan

Provincie Zuid-Holland onderzoekt samen met belanghebbenden en de gemeente Alphen aan den Rijn welke maatregelen de verkeers- en leefbaarheidssituatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp kunnen verbeteren. Ook wordt het ontwerp voor de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan in Waddinxveen verder uitgewerkt. Voor de zomer worden de resultaten breed teruggekoppeld naar de omgeving en start de besluitvorming.

Ontwerpproces
Om te onderzoeken met welke maatregelen de verkeers- en leefbaarheidssituatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp op korte termijn kan worden verbeterd, is er vorig jaar een ontwerpgroep gevormd. Ook voor de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan is er een ontwerpgroep gevormd.

De ontwerpgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

Verloop ontwerpproces Hazerswoude-Dorp
Uit de tweede ontwerpbijeenkomst eind januari kwam naar voren dat er voor een goede verbetering van de verkeersafwikkeling in het dorp niet alleen naar maatregelen op en rond de N209 gekeken moet worden, maar ook naar mogelijke veranderingen in de lokale wegenstructuur. Het studiegebied is hiermee vergroot en daarom zijn er ook vertegenwoordigers van de wijken in Hazerswoude-Dorp Zuidwest en Noordoost bij de ontwerpgroep gekomen.

Op 3 april 2017 kwam de ontwerpgroep Hazerswoude-Dorp voor de derde keer bijeen. Doel van de bijeenkomst was om in gesprek te gaan en reacties op te halen op mogelijke maatregelen om de verkeers- en leefbaarheidssituatie te verbeteren. De reacties van de aanwezigen op alle mogelijkheden zijn waardevol, omdat zij de lokale situatie uit eigen ervaring goed kennen. Ook komt daarbij aan het licht dat er verschillende belangen zijn.

Er is op dit moment nog geen kant-en-klaar eindresultaat, maar er is zeker weer een stap gezet. De komende tijd worden de verschillende mogelijkheden verder afgewogen, waarbij de ontvangen reacties worden meegenomen.

Stand van zaken Verlengde Bentwoudlaan
De 2 ontwerpbijeenkomsten voor de Verlengde Bentwoudlaan hebben in het najaar van 2016 al plaatsgevonden. De ontwerpgroep gaf input op verschillende aspecten, zoals langzaam verkeer, inpassing in het landschap, ontsluiting van agrarische percelen en compensatie. Tijdens de besluitvorming worden er voor de Verlengde Bentwoudlaan meerdere ontwerpen voorgelegd aan de bestuurders die uit de ontwerpbijeenkomsten naar voren zijn gekomen. Deze ontwerpen worden nu geoptimaliseerd en getoetst op haalbaarheid.

Informatiebijeenkomsten en besluitvorming
In juni 2017 worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd om de uitkomsten van het ontwerpproces terug te koppelen aan betrokkenen, de omgeving en aan raads- en statenleden. Daarna worden de uitkomsten van het ontwerpproces ter besluitvorming voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en vervolgens aan Provinciale Staten. Zij nemen dan een uitvoeringsbesluit in afstemming met de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

Op dat moment is duidelijk welke maatregelen er in Hazerswoude-Dorp genomen worden om de verkeers- en leefbaarheidssituatie te verbeteren en hoe de Verlengde Bentwoudlaan ingepast wordt in de omgeving.

Fotograaf: Josh Walet