« Vorige - Volgende »

Gemeente onderzoekt verlengen Roemer

25 november 2015 - 12:09  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Gemeente onderzoekt verlengen Roemer

Onlangs werd bekend dat er een eerste maatregel is gekozen om de bereikbaarheid van Greenport te verbeteren. Maar er zullen ook enkele kleinschalige lokale maatregelen moeten worden genomen om de leefbaarheid in Boskoop te verbeteren.

De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen hebben verschillende onderzoeken uitgevoerd onder de naam planstudie N207 Zuid. De Verlengde Bentwoudlaan is de eerste stap naar het oplossen van de bereikbaarheid. Daarnaast zullen deze partijen onderzoek gaan doen naar regiobreed maatregelen voor de lange termijn. Het gezamenlijk bedrijfsleven spoort aan op een snel onderzoek naar een nieuwe oeververbinding.

De gemeente Alphen aan den Rijn wil aanvullend hierop ook enkele kleinschalige verkeersmaatregelen nemen. Deze zijn voornamelijk bedoeld om op korte termijn de bereikbaarheid en vooral de leefbaarheid in Boskoop te verbeteren.

Om dit te realiseren zijn er op 1 april en 22 april bijeenkomsten geweest over de verschillende maatregelen. De gemeente heeft op de voorstellen veel reacties binnengekregen. Er zijn inmiddels al een aantal maatregelen in voorbereiding, uitvoering of gereed zoals de verkeerslichten bij de hefbrug Boskoop.

Verlengen Roemer
Een andere belangrijke verbetering zou zijn het verlengen van de Roemer tot aan de Dijkgraafweg/Burgemeester Smitweg. Het college zal de plannen voor het verlengen nu verder gaan uitwerken. Als de Roemer wordt verlengd dan zullen andere maatregelen kunnen worden genomen. De Parklaan zal dan een vrachtwagenverbod krijgen, vrachtverkeer op de Loete wordt verminderd door de Compierekade tussen de Kooiweg en de Loeteweg te bestemmen voor vrachtverkeer.

Een groot nadeel van het verlengen van de Roemer is de toename van verkeer op de smalle weg. De leefbaarheidseffecten zoals geluid, hinder en onveiligheid op de woningen aan de Roemer zijn een aandachtspunt voor de gemeente bij het opstellen van verdere plannen.

Kosten
De uitvoering van de lokale maatregelen is geraamd op ca. 3 miljoen euro. Naast de gemeente spant ook het bedrijfsleven zich in om een financiële bijdrage te leveren. Zo zijn ze al begonnen met de aankoop van grond voor het verlengen van de Roemer. Zoals eerder is gedaan bij de aanleg van de rondweg bij Boskoop, denkt men mee, helpt bij de uitvoering en zorgt men waar mogelijk voor cofinanciering van de maatregel.

Meer informatie: Bestuurlijk Informatie Systeem gemeente Alphen aan den Rijn

Fotograaf: Josh Walet