« Vorige - Volgende »

1.400 woningen voor urgent woningzoekenden

9 december 2015 - 14:42  •  inBoskoop.nl  •  reacties

1.400 woningen voor urgent woningzoekenden

Gemeente Alphen aan den Rijn wil 1.400 extra woningen realiseren voor urgent woningzoekenden. Dat terwijl onlangs bekend werd dat in Boskoop een aantal bouwplannen zullen worden geschrapt en uitgesteld.

De gemeente signaleert een groeiende groep urgent woningzoekenden. Bijvoorbeeld statushouders, jongeren, semi-starters op de woningmarkt. Maar ook mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van een woning en het wonen zelf (bv. mensen die uitstromen uit specifieke (zorg)woonvormen) en arbeidsmigranten. Deze urgent woningzoekenden hebben behoefte aan een (tijdelijke) snel beschikbare woning met een lage huurprijs.

Toenemende druk op woningmarkt
De verwachte omvang van de groep leidt tot een toenemende druk op de woningmarkt. Deze druk is met de huidige verdelingsmaatregelen binnen de bestaande huurwoningenvoorraad (of via doorstroming naar koopwoningen) op korte termijn niet te managen.

Het is daarom noodzakelijk dat er snel woningen aan de "onderkant van de woningmarkt" in de gemeente worden gerealiseerd. Het actieplan is er op gericht om dergelijke huisvesting snel te kunnen (laten) realiseren. Het college spreekt haar voorkeur uit voor diversiteit binnen deze huisvesting met betrekking tot doelgroepen, omvang van locaties en spreiding over de kernen in de gemeente.

Huisvesting woningzoekenden
Het college heeft een plan huisvesting urgent woningzoekenden 2016-2019 opgesteld. Gezien de druk op de sociale woningmarkt en de verplichting vanuit het Rijk om statushouders te huisvesten is het noodzakelijk om actief tot aanvullende woonruimte te komen. De urgentie richt zich vooral op de doelgroepen statushouders, jongeren, semi-starters op de woningmarkt, mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van een woning en het wonen zelf, en arbeidsmigranten.

Bij het toekennen van woningen maakt de gemeente geen onderscheid tussen statushouders en de overige doelgroepen urgent woningzoekenden. Iedereen is gelijk.

Bouwplannen Boskoop
De burgemeester en wethouders hebben het voornemen om in Boskoop drie bouwplannen te schrappen. Met de hoeveelheid woningen die er bijkomt zal in 2020 een huizenoverschot zijn. Het gaat om honderd woningen aan het Torenpad West, negentig woningen aan de Loefzijde en honderd huizen op het terrein van de voormalige tuinbouwschool aan de Azalealaan.

Naast het schrappen van een aantal plannen wil de gemeente ook dat de bouw van het Waterrijk wordt afgeremd.

Fotograaf: Josh Walet