« Vorige - Volgende »

Taakstelling voor huisvesting statushouders gehaald

11 januari 2016 - 13:09  •  Gemeente Alphen a/d Rijn  •  reacties

Taakstelling voor huisvesting statushouders gehaald

De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de woningbouwcorporaties wonenCentraal, Habeko wonen en Trifolium Woondiensten Boskoop de taakstelling voor 2015 voor de huisvesting van statushouders met succes behaald.

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. In totaal zijn 184 statushouders gehuisvest, één meer dan de taakstelling. De taakstelling van de 1e helft 2016 is ook bekend. Wij moeten 127 statushouders huisvesten. Dit zijn 33 statushouders méér dan in de 2e helft van 2015.

Op 8 december 2015 presenteerde het college een plan voor huisvesting urgent woningzoekenden 2016-2019. Gezien de druk op de sociale woningmarkt en de verplichting vanuit het Rijk om statushouders te huisvesten is het noodzakelijk om actief tot aanvullende woonruimte te komen. De urgentie richt zich vooral op de doelgroepen statushouders, jongeren, semi-starters op de woningmarkt, mensen die begeleiding nodig hebben bij het vinden van een woning en het wonen zelf, en arbeidsmigranten. In de maand januari behandelt de gemeenteraad dit plan.

De Alphense aanpak
De aanpak van de huisvestingen in Alphen aan den Rijn wordt als zeer positief benoemd. Wij krijgen geregeld bezoek van gemeenten om te kijken naar onze aanpak. Onze aanpak is voor het landelijke platform ‘Opnieuw thuis’ één van de goede voorbeelden.
We zijn dienstverleners en geen hulpverleners: we regelen alles op één dag zodat mensen direct kunnen starten met het in gebruik nemen van hun woning, helpen met aanvragen van bijvoorbeeld energie. Daarna begeleiden we de statushouders drie maanden intensief met allerlei administratieve zaken.

Effect op woningmarkt
De woningcorporaties hebben afgelopen jaar veel werk verzet om passende woningen te vinden: passend bij de huishoudgrootte en niet te duur zodat er zo min mogelijk geld aan huursubsidie nodig zal zijn. Voor de huisvesting van de 184 statushouders was zo’n 8% van alle voor verhuur beschikbaar gekomen woningen nodig.

Fotograaf: Josh Walet
Woonforte.'
Woonforte

Een woning waarin u zich thuis voelt.