« Vorige - Volgende »

Arbeidsmigranten fatsoenlijk huisvesten

14 maart 2014 - 15:03  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Arbeidsmigranten fatsoenlijk huisvesten

Vijftien gemeenten van het samenwerkingsverband Holland Rijnland willen gaan zorgen voor een goede en dus fatsoenlijke huisvesting van de ruim 17.000 arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Ook de gemeente Alphen aan den Rijn is voorstander van een goede en veilige huisvesting voor tijdelijke buitenlandse werknemers.

In Boskoop staat die huisvesting al enige tijd op de agenda. Naar schatting werken er circa 700 arbeidsmigranten in Boskoop. In het ‘Beleidskader huisvesting Arbeidsmigranten ABR-gemeenten’ van mei 2013 staat dat er in Boskoop 25 panden bekend zijn waar kamerverhuur wordt gedoogd. In deze panden zijn circa 400 arbeidsmigranten gehuisvest. Daarnaast zijn er circa 50 panden bekend waarvan men vermoedt dat er sprake is van kamerbewoning. Die panden bevinden zich vooral in het zogenoemde 'oude centrum'.

Het samenwerkingsverband Holland Rijnland pleit voor het legaliseren van een aantal van deze legale onderkomens. Er wordt zelfs voorgesteld om arbeidsmigranten tijdelijk onder te brengen in vakantiehuisjes en leegstaande gebouwen.

Opvallend is dat een FNV-consulent voor arbeidsmigratie stelt dat gemeenten er goed aan doen om de huisvesting zo veel mogelijk te spreiden, omdat concentraties problemen opleveren. Ook migranten zelf willen liever op verschillende locaties wonen. En die opvatting staat haaks op de plannen die er bestaan voor het realiseren van een ‘Polenhotel’ op het terrein van Connexxion in Boskoop.

De nieuwe fusiegemeente zal zich de komende tijd moeten buigen over de huisvesting, want kamerverhuur mag in Boskoop-centrum niet, maar in Alphen wel. Daarbij komt dat er in Boskoop van oudsher kamerbewoning voorkwam door de aanwezigheid van een hogere en middelbare tuinbouwschool. Toen deze scholen verdwenen, werden kamers aan niet-studenten verhuurd.

Dat aan het gedogen, met een verwijzing naar het bestemmingsplan, nu een einde komt, is bij veel Boskoopse legale kamerverhuurders hard aangekomen. Vooral de mededeling eind vorig jaar dat de gemeente van plan was ‘handhavend’ op te treden en men gelast werd de kamerverhuur te staken, veroorzaakte deining. Enkele verhuurders hebben juristen ingeschakeld.

Fotograaf: Josh Walet