« Vorige - Volgende »

Meepraten over betere bereikbaarheid Gouwegebied

9 november 2020 - 09:17  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Meepraten over betere bereikbaarheid Gouwegebied

Er wordt al jaren gesproken over de verkeersopstoppingen in het zuidelijke deel van de gemeente Alphen aan den Rijn. De N207 en de rivier Gouwe liggen hier van noord naar zuid, verschillende grote wegen als de N11, N455, N209 en A12 doorkruisen de regio van oost naar west. Nu kan er ook door inwoners worden meegepraat.

Binnenkort praten de gemeenteraden in de regio, die bij het project Beter Bereikbare Gouwe zijn betrokken, over oplossingsrichtingen. Hetzelfde geldt voor provinciale staten van Zuid-Holland. Gemeenten, waterschap en provincie nemen in een later stadium pas een besluit.
Voor nu geldt dat het vooral belangrijk is om te weten hoe de gemeenteraden over de vijf verschillende pakketten denken. Daarnaast krijgen ook de inwoners de mogelijkheid om mee te praten. Wat de pakketten inhouden is te lezen op de website www.beterbereikbaargouwe.nl.

Meepraten
Op 24 november is voor bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, raadsleden en statenleden een online informatiebijeenkomst met een algemene presentatie over de maatregelenpakketten. Er volgen online gesprekstafels op 30 november en 1 december. Hierin kunnen bewoners, bedrijven en belangenorganisaties in kleine groepen in gesprek gaan over de voor- en nadelen van de pakketten. Aanmelden voor de online bijeenkomst en gesprekstafels kan via van Beter Bereikbaar Gouwe.

Verkeersopstoppingen
Binnen de gemeentegrenzen zijn er grote opstoppingen in de dorpen Hazerswoude en Boskoop, respectievelijk veroorzaakt door de provinciale wegen dwars door beide dorpen en de hefbrug over de Gouwe. Maar ook buiten deze dorpen staat het verkeer regelmatig vast.
Oorspronkelijk werd hierover nagedacht in het langlopende project Corridor N207-zuid. Een van de inmiddels genomen maatregelen is de verbetering van de N207 tussen de Ringvaart bij Leimuiden en de Zegerbaan langs Alphen-Stad.

Bereikbare regio
Na jaren van steggelen heeft de provincie Zuid-Holland aan de Corridor N207-zuid een deelproject toegevoegd: Beter Bereikbare Gouwe. Dit omdat bleek dat alle maatregelen in het gebied rond de N207 ten zuiden van Alphen-Stad veel invloed in de regio hadden.
Onder aanvoering van wethouder Kees van Velzen zijn veel opties aangedragen om de bereikbaarheid van het kwekerijgebied te verbeteren. Deze komen ook ten goede aan de bereikbaarheid van omliggende gemeenten.

Alphense ideeën
Van belang voor de gemeente Alphen aan den Rijn zijn een nieuwe weg tussen Alphen-Stad en Boskoop tussen de Gouwe en de spoorlijn, een tweede brug of aquaduct in Boskoop-noord, vervanging van de hefbrug in Boskoop en een rondweg aan de westkant van Hazerswoude-Dorp of een tunnelbak in de N209 in het dorp.

Op de foto: wethouder Kees van Velzen heeft veel mogelijke oplossingen aangedragen

Fotograaf: Alphens EV