« Vorige - Volgende »

Werkzaamheden ruiming begraafplaats Roemer

4 september 2014 - 16:04  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Werkzaamheden ruiming begraafplaats Roemer

Komende weken worden er graven geruimd op de begraafplaats aan de Roemer in Boskoop. Inmiddels zijn herbegrafenissen en andere voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, hieronder valt het verwijderen van gedenktekens en beplanting.

De nabestaande en families zijn hiervan enkele maanden geleden al op de hoogte gesteld via brieven, bordjes bij de grafvelden en publicaties in de media. De gedenktekens van de graven waar geen reactie over is ontvangen worden bewaard in een opslagruimte

De ruimingswerkzaamheden zullen 6 tot 8 weken in beslag nemen. Gedurende deze periode kan er overlast zijn door het tijdelijk afzetten van delen van de begraafplaats. De gemeente en het uitvoerende bedrijf zullen hun best doen om dit tot een minimum te beperken.

Fotograaf: Josh Walet