« Vorige - Volgende »

Brede steun bedrijfsleven voor besluit N207-zuid

18 november 2015 - 13:31  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Brede steun bedrijfsleven voor besluit N207-zuid

Het gezamenlijke bedrijfsleven en enkele betrokken belangenorganisaties in de regio’s Rijnland en Midden-Holland spreken hun waardering uit voor de eerste belangrijke stap die de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen hebben gezet om de bereikbaarheid van de regio Boskoop te verbeteren.

Het bedrijfsleven is verheugd dat er eindelijk knopen zijn doorgehakt. De verlengde Bentwoudlaan is de eerste stap naar een betere ontsluiting van het gebied, richting het zuiden. Het bedrijfsleven begrijpt dat er voor de volgende stap, zoals verbeterde aansluiting naar het noorden, nog nader onderzoek nodig is. De situatie in en rond Boskoop is complex en er moet worden gezocht naar de beste, toekomstbestendige oplossing voor zowel de economie als voor de leefbaarheid. Voor wat betreft het laatste neemt ook het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid door actief aan de slag te gaan met maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid.

Wat het gezamenlijke bedrijfsleven betreft is en blijft een groot knelpunt in de regio de verkeersbelemmerende oost-west verbinding over de Gouwe via de hefbruggen in Boskoop en Waddinxveen. Deze bruggen zijn niet opgewassen tegen de in de loop der tijd sterk toegenomen verkeersdruk, veroorzaakt door interlokaal en regionaal verkeer. De voorspelde verdere toename van deze verkeersdruk vereist een snelle en adequate aanpak van dit hoofdknelpunt in het verkeerssysteem in de regio Boskoop. 

Fotograaf: Josh Walet