« Vorige - Volgende »

Start besluitvorming Verlengde Bentwoudlaan en N209

16 augustus 2017 - 16:04  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Start besluitvorming Verlengde Bentwoudlaan en N209

Binnenkort nemen de colleges van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen het uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid fase 2. Daarmee wordt een volgende stap gezet in de verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid in de regio.

In aanloop naar de besluitvorming worden de voorkeursvarianten voor de Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp gepresenteerd.

"Na de ingebruikname van de A12 parallelstructuur en de werkzaamheden aan de N207 tussen Alphen en Leimuiden, zetten we nu weer een belangrijke stap om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio te verbeteren", aldus Floor Vermeulen gedeputeerde provincie Zuid-Holland.

Maatregelen N207
Om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 te verbeteren zijn afgelopen jaren onder andere de oostelijke rondweg Boskoop, de parallelstructuur A12 en de maatregelen aan de N207 boven Alphen richting Leimuiden gerealiseerd. Ook is gewerkt aan de frequentieverhoging op het traject Gouda-Alphen waardoor de treinen vaker gaan rijden (R-net) en aan de Planstudie N207 Zuid.

De Planstudie N207 Zuid zoekt een oplossing voor de N207 en de wegen ten westen van de N207, omdat die steeds worden voller worden. In de eerste helft van 2016 kozen provincie en gemeenten voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste stap om de verkeers- en leefbaarheidsproblemen in deze regio op te lossen. Tegelijkertijd is afgesproken dat er ook een verbetering moet komen voor de situatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. Daarnaast is er een verkenning gestart naar bereikbaarheids- en leefbaarheidsvraagstukken in het gebied op de lange termijn (2040). Hierin wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toekomst van de N209 en de oeververbindingen over de Gouwe.

Kees de Jong, wethouder gemeente Waddinxveen: "Met dit pakket aan maatregelen maken we gezamenlijk een belangrijke stap om de lokale en regionale infrastructuur binnen enkele jaren te verbeteren. Ook werken we samen verder aan maatregelen die voor de langetermijn noodzakelijk zijn”.

Van voorkeursbesluit naar uitvoeringsbesluit
Afgelopen jaar hebben de provincie en gemeenten in samenwerking met belanghebbenden de Verlengde Bentwoudlaan zo goed mogelijk ingepast in de omgeving en het Bentwoud. Met voorkeursvisie 3 krijgt de weg ondermeer een landbouwpad voor de agrarische percelen, een fietspad over de Kleikade met een ecologische verbindingszone, twee extra fietspaden naar het Bentwoud en een brede en een groene fiets- en voetgangerspassage over de weg heen. Ook komt er een lage aarden wal aan de oostkant die de overlast van het schijnsel van koplampen voor omwonenden vermindert.

Verder zijn samen met belanghebbenden maatregelen uitgewerkt om de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp te verbeteren. Voorkeursmaatregelpakket X Robuust maakt dit mogelijk door een combinatie van maatregelen aan de N209 en het aanpassen van het lokale wegennet. Ook mag verkeer niet meer linksaf op de kruising N209/Dorpstraat, maar rijdt door naar de nieuwe rotonde aan de noordzijde of naar een nieuwe rotonde bij de Provincialeweg. Daar kunnen weggebruikers keren om vervolgens de Dorpsstraat in te gaan.

"Voor ons is duidelijk geworden dat de oplossing voor Hazerswoude-Dorp ligt in verbeteringen op de N209 én het lokale wegennet. Ons plan bevat dus voorstellen voor én N209 én nieuwe wegen aan de west- en oostkant, waarover we nu en in 2018 besluiten nemen", aldus Tseard Hoekstra wethouder gemeente Alphen aan den Rijn.

Vervolgproces
Na de collegebesluiten wordt het besluit voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Daarna worden de ontwerpen en lokale maatregelen samen met belanghebbenden in Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Waddinxveen verder uitgewerkt en starten de ruimtelijke procedures. Uitvoering is vanaf 2020.

Fotograaf: Josh Walet
Tags: n207