« Vorige - Volgende »

Projecten in Groene Hart krijgen subsidies

18 augustus 2017 - 13:21  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Projecten in Groene Hart krijgen subsidies

Provincie Zuid-Holland steekt in totaal 1,53 miljoen euro in de ontwikkeling van het Groene Hart. Een gevraagde subsidie voor het geplande Romeins Scheepvaart Museum bij Archeon is nog niet toegekend. Alphen aan den Rijn heeft wel een flink bedrag gekregen voor Topsurf.

Topsurf is een product tevens bedrijf dat zich toelegt op het tegengaan van bodemdaling. Dit bedrijf krijgt 325.000 euro subsidie van de provincie. Het bedrijf heeft vorig jaar bijna een ton aan LEF-subsidie van gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen Ook is in januari een Green Deal gesloten met de gemeente en de provincie. In deze Green Deal zit ook samenwerking met onder meer Hoogheemraadschap Rijnland en de melkveehouders rond Hazerswoude.
Topsurf is een product waarbij lokale reststoffen worden verwerkt tot materiaal dat geschikt is om in veenweidegebieden te gebruiken. De grond wordt opgehoogd en tegelijkertijd verbeterd. Daarmee moet een einde komen aan de bodemdaling rond Hazerswoude en Boskoop.

Concrete plannen
Gemeente Alphen aan den Rijn is blij met de goede score. Er zijn veel aanvragen gehonoreerd, omdat er zwaar is ingezet op cofinanciering en omdat projecten inmiddels zijn voorzien van een concreet plan of al zijn gestart. Provinciale Staten heeft de subsidies vlak voor het zomerreces toegekend.
De projecten waarvoor subsidie is toegekend zijn: Kaas Academie, CIV Smart Technology, Topsurf, Portals Groene Hart, Kaas Experience, Waterrecreatie en erfgoed Hollandsche IJssel, Leeromgeving bodemdaling en Onderzoek container overslag Midden-Holland.
De verschillende projecten hebben allemaal een regionale insteek, maar zijn vaak wel aan een bepaalde gemeente verbonden.

Fotograaf: Josh Walet