« Vorige - Volgende »

Planstudie N207 Zuid: besluitvorming en inspraakmogelijkheden

15 september 2017 - 16:39  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Planstudie N207 Zuid: besluitvorming en inspraakmogelijkheden

Het is mogelijk om komende periode in te spreken tijdens de behandeling van het uitvoeringsbesluit Planstudie N207 bij Provinciale Staten en de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en Waddinxveen.

Provinciale Staten besluiten op 8 november 2017, de gemeente Alphen aan den Rijn op 12 oktober 2017 en voor de gemeente Waddinxveen staat de besluitvormende raadsvergadering gepland op 11 oktober 2017.

Tijdens de behandeling van het voorstel in de commissievergaderingen kan er ingesproken worden. Op deze manier heeft iedereen gelegenheid formeel zijn mening te geven over de plannen voor de Verlengde Bentwoudlaan en de verbetermaatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. Daarna ligt het besluit voor in de gemeenteraden en Provinciale Staten.

Provinciale Staten besluiten over de vaststelling van het uitvoeringsbesluit, inclusief de financiën. De gemeenteraden beslissen over de lokale aspecten en financiële bijdragen en worden gevraagd hun steun uit te spreken voor het uitvoeringsbesluit. Na de besluitvorming in Provinciale Staten en de gemeenteraden is duidelijk of de realisatie van de Verlengde Bentwoudlaan en de verbetermaatregelen bij Hazerswoude-Dorp kan beginnen.

Besluitvorming Provinciale Staten
Het uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid is op 20 september 2017 geagendeerd in de procedurevergadering van de Statencommissie Mobiliteit en Ruimte, waarna het onderwerp inhoudelijk wordt besproken tijdens de overlegvergadering op 25 oktober 2017. Beide vergaderingen zijn openbaar en het is mogelijk om in te spreken.

Provinciale Staten besluiten over de vaststelling van het uitvoeringsbesluit op 8 november 2017. Deze vergadering is openbaar. Meer informatie rondom de behandeling in de Statencommissie is te vinden via de website van de provincie. Kunt u niet aanwezig zijn bij de vergadering van Provinciale Staten, dan kunt u deze live volgen via de webcast.

Besluitvorming gemeente Alphen aan den Rijn
De gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn laat zich adviseren door de Raadscommissie Ruimtelijk en economisch domein. Op 28 september 2017 bespreekt deze raadscommissie de lokale aspecten rondom Planstudie N207 Zuid en de financiële bijdragen. Tijdens dit overleg is het mogelijk om gebruik te maken van het inspreekrecht.

Het besluit staat gepland voor de gemeenteraadsvergadering op 12 oktober 2017 en is openbaar. Ook bij de raadsvergadering kan worden ingesproken. De raadsvergaderingen van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn live mee te luisteren of terug te luisteren via de website. Op deze website is ook meer informatie over de inspraakmogelijkheden te vinden.

Besluitvorming gemeente Waddinxveen
De raadsvergadering van de gemeente Waddinxveen kent een cyclus van 3 fasen. Op 27 september 2017 staat de informerende raadsvergadering gepland met als hoofddoel informatievoorziening. De gemeenteraad verzamelt in deze fase informatie over het betreffende onderwerp. Het is mogelijk tijdens deze avond in te spreken.

Begin oktober is de opiniërende vergadering. Een niet openbare vergadering waarbij alleen vertegenwoordigers van de fracties deelnemen. Op 11 oktober 2017 staat de openbare besluitvormende raadsvergadering gepland. De raadsvergaderingen van de gemeente Waddinxveen zijn terug te luisteren via de website. Hier is ook meer informatie over de inspraakprocedure te vinden.

Fotograaf: Josh Walet
Tags: n207