Politiek - SGP

« Vorige - Volgende »

Een tunnel zonder geld?

28 juni 2017 - 14:14  •  SGP  •  reacties

Een tunnel zonder geld?

In de raadsvergadering van 15 juni is er uitgebreid gedebatteerd of we als gemeenteraad 5 miljoen euro moesten reserveren voor verkeersmaatregelen in Hazerswoude Dorp en Boskoop. In Hazerswoude Dorp ging het om een bedrag beschikbaar te stellen dat gebruikt kan worden als bijdrage voor aanleg van een tunnel. En voor Boskoop om verder verkeersmaatregelen te nemen rondom de hefbrug.

In het debat ging ook over waar het geld vandaan moest komen. In het amendement is een inzet van de NUON gelden genoemd. Een keuze die is op een eenvoudige wijze laat verklaren in het verleden hebben de gemeenten voor de herindeling namelijk gezamenlijk ruim 180 miljoen euro ontvangen voor de verkoop van de aandelen die men in het bezit had van de NUON. De toenmalige gemeente Alphen heeft zo'n 140 miljoen euro ontvangen, Rijnwoude ruim 30 miljoen en Boskoop ruim 10 miljoen. Voor ons als SGP is de keuze om een klein deel daarvan in te zetten als start reservering niet meer als een logische.

De problemen die zich namelijk voordoen in Boskoop en Rijnwoude rond de knelpunten vereisen namelijk een aanpak in gezamenlijkheid met de provincie. Een tunnel bij Hazerswoude en de aanpak in Boskoop zijn echt noodzakelijk om te voorkomen dat er straks een continue verkeersinfarct ontstaat, die de bereikbaarheid en ontwikkeling van het gehele gebied lam legt. We hebben nu de mogelijkheid om een bedrag te reserveren waarmee de portefeuillehouder naar de provincie kan met de vraag om meer financiële middelen  voor de aanleg van een tunnel en andere maatregelen. Juist de inzet van eigen middelen van de gemeente geeft aan dat het ons ernst is om de problematiek aan te pakken. De problematiek is voor ons als SGP van der mate belang dat we door de reservering een signaal afgeven dat er een oplossing moet komen.

De tijd van praten over mogelijkheden en model is eindig en vereist dan een aanpak die zorgt dat er een schop in de grond gaat om tot aanleg over te gaan. Het is een gemiste kans om nu niet als een reservering te doen die aangeeft dat het belangrijk is. Van graaien in de kas is dan ook geen sprake!  En een verkiezingsitem is het ook niet omdat alle partijen het wel met elkaar eens zijn dat er passende oplossingen gerealiseerd moeten worden. Terug naar de miljoenen die verkregen zijn door de verkoop van de NUON aandelen, ze zijn toch niet verdampt? Het zou ons als gemeenteraad sieren de gelden volledig in te zetten voor de aanpak van problemen met een duurzame oplossing als een tunnel in Hazerswoude-Dorp en de problematiek rond de hefbrug in Boskoop. De SGP wil hiermee een realistische keuze maken die de leefbaarheid in de kernen ten goede komt.

Gert-Jan Schotanus
Fractievoorzitter SGP

Fotograaf: Josh Walet