Politiek

« Vorige - Volgende »

Nieuw Elan maakt zich sterk voor betere n207-zuid

16 december 2017 - 20:58  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Nieuw Elan maakt zich sterk voor betere n207-zuid

Nieuw Elan stemt in met de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan nu aan de wens voor betere lokale maatregelen in Boskoop en Hazerswoude-Dorp is voldaan. "Het is het maximale wat we er nu uit kunnen slepen", aldus fractievoorzitter André de Jeu tijdens de raadsvergadering van 14 december.

Donderdag 7 december meldde woordvoerder Peter Bontekoe tijdens de behandeling in de raadscommissie dat hij het in de afgelopen jaren opgebouwde dossier over de N207-zuid onvoldoende vond. De noodzaak voor de geplande Verlengde Bentwoudlaan was in het dossier van voormalig wethouder Hoekstra (VVD) niet aangetoond. Bovendien was wel heel duidelijk dat deze weg nog meer overlast in Hazerswoude-Dorp zou veroorzaken. Daarom heeft Bontekoe zich altijd verzet tegen de aanleg.

Tweede oeververbinding
Sinds het dossier N207-zuid is overgenomen door wethouder Kees van Velzen zijn de zaken echter veranderd. "Ik zie dat er nu een tweede oeververbinding is gepland voor Boskoop. Dat scheelt enorm", aldus Bontekoe. "Ik vind ook dat de we als gemeente met Zoetermeer om de tafel moeten om de toestroom naar de N209 te beperken. Het kan niet zo zijn dat wij de problemen van Zoetermeer oplossen en zelf met de gebakken peren zitten in Hazerswoude-Dorp."
Op vragen van onder meer VVD en PvdA antwoordde Bontekoe: "Nieuw Elan heeft een duidelijk standpunt. Willen wij het raadsvoorstel steunen, dan moet er het een en ander worden aangepast. Wij bereiden een motie voor."

Motie
En dat gebeurde dus ook in de raadsvergadering van 14 december. Nieuw Elan stemde voor de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan evenals CDA, ChristenUnie, VVD (-/- 1) en BA. Daarnaast heeft Nieuw Elan  samen met CDA en GroenLinks een motie aan de gemeenteraad voorgelegd die na een kleine aanpassing door de ChristenUnie werd gesteund. Daarmee was er een raadsmeerderheid. In de motie krijgt wethouder Van Velzen de opdracht om snel met recente cijfers over de verkeersintensiteit te komen uit een eigen monitoring, zo snel mogelijk maatregelen in Boskoop uit te voeren, met de provincie te overleggen over de openstelling van de hefbrug in de spits en om vanuit een regionaal overleg de verkeersstroom te beperken vanuit Zoetermeer/A12 naar de N209

Fotograaf: PR Nieuw Elan