Politiek - GroenLinks

« Vorige - Volgende »

Petitie: brede steun voor alternatieven Bentwoudlaan

29 januari 2018 - 15:01  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Petitie: brede steun voor alternatieven Bentwoudlaan

Op 31 januari bieden zes organisaties een petitie aan Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De organisaties vragen om het besluit over de Verlengde Bentwoudlaan nu niet te nemen, maar eerst de alternatieven serieus te onderzoeken.

Daarnaast scharen zij zich achter het alternatieve verkeersplan dat GroenLinks Alphen eerder heeft voorgesteld. Daarbij komt er een Oost-West verbinding ten noorden van Boskoop en wordt het doorgaande verkeer zoveel mogelijk via bestaande wegen geleid. Zo wordt het Groene Hart gespaard, het Bentwoud ontzien en worden de centra van Hazerswoude Dorp en Boskoop minder druk. 

De ondertekenaars van deze petitie zijn Vereniging tot behoud van landelijk Waddinxveen, Vereniging Vrienden van het Bentwoud, Vereniging Natuurbehoud Groenpoort, Hazerswoude/Boskoop, Vereniging Maak Het Hart Niet Hard, LTO afdeling Rijn- en Vlietlanden, IVN afdeling Alphen aan den Rijn en Agrarische bedrijven langs het Noordeinde.

GroenLinks ondersteunt deze petitie bij monde van commissielid Dirk Kuijper van harte: "Niet alleen natuurliefhebbers, maar ook LTO, dat de belangen van agrarische bedrijven vertegenwoordigt, keren zich tegen de Bentwoudlaan. Wij hopen dat de provincie deze breed gedragen noodkreet serieus neemt. Een weg zonder draagvlak aanleggen is voor niemand goed, zeker als er voldoende alternatieven zijn. Wij roepen iedereen op hun steun betuigen voor dit signaal door op 31 januari 09.45 uur bij de Statenvergadering in Den Haag aanwezig te zijn."

Fotograaf: Josh Walet