Politiek - GroenLinks

« Vorige - Volgende »

Onrust in het Spoorbos

9 februari 2018 - 10:12  •  Marijke Kottenhagen  •  reacties

Onrust in het Spoorbos

Stel je voor. Een lapje grond in onze drukke gemeente, teruggegeven aan de natuur. Een weelderig bos vol vogels en andere dieren, ontstaan uit verlaten volkstuinen. Een bos dat een groene verbinding vormt tussen andere stukken groen in de gemeente, zoals het Zaanse Rietveld en het Gouwebos.

Klinkt idyllisch, toch? Laat ik je wat vertellen: dat bos hébben we, het is het 'Spoorbos' in Boskoop. Een rijk begroeide strook grond evenwijdig aan het spoor en de Parklaan. Ooit in bezit geweest van ProRail, heeft de natuur hier zijn kans gegrepen en een oase van groen gecreëerd in de Randstedelijke omgeving.

In deze tijd van voortgaande verstedelijking en asfaltering moet je iedere plaats vol natuur en leven koesteren, vindt GroenLinks. Maar dat vindt blijkbaar niet iedereen. ProRail verkocht het bos in 2013 aan een projectontwikkelaar, die vorig jaar met het plan kwam om het Spoorbos te vervangen door volkstuinen, inclusief recreatiewoningen. Een maand later kwam daarbij een plan voor aanlegplaatsen voor honderd sloepen. Weg Spoorbos, weg rust.

Dit is niet alleen slecht nieuws voor de vele planten en dieren in het Spoorbos, maar ook voor vele anderen. Natuurliefhebbers van het IVN reageerden dan ook verontrust, als ook de bewoners van de nieuwe woningen aan de Parklaan en het sierteeltbedrijf ten westen van het Spoorbos, die hun fraaie rustieke omgeving zagen verdwijnen. De gemeenteraad riep daarom in juli 2017 het college op om met deze betrokkenen te overleggen over de toekomst van het Spoorbos. Uitgangspunt moest zijn dat het een openbaar bosgebied zou worden, met kleinschalige recreatiemogelijkheden. Wat ons betreft in combinatie met zoveel mogelijk natuurbehoud.

Nu ligt er een collegebesluit. In tegenstelling tot wat de motie had moeten voorkomen, gaat het Spoorbos naar onze mening toch op de schop. Het bos wordt weliswaar een openbaar wandelgebied, maar er komen wel 11 woningen in het gebied. Hoe het overleg met de omwonenden is verwerkt in het plan is onduidelijk, evenals hoe het plan er precies uitziet. GroenLinks zal de plannen kritisch bekijken. Gelukkig kan de nieuwe bestemming alleen uitgevoerd worden met een bestemmingsplanwijziging. En dáár gaat de raad over.

Spoorbos: houd moed!

Fotograaf: GroenLinks Alphen aan den Rijn