Politiek - SGP

« Vorige - Volgende »

Van een hefbrug en nieuw bedrijventerrein

9 juli 2018 - 09:14  •  Hans van Kuijk  •  reacties

Van een hefbrug en nieuw bedrijventerrein

Over de hefbrug Boskoop is al veel geschreven en gepraat  maar gerichte acties blijven uit. De brug staat steeds vaker en langer open voor scheepvaartverkeer en nu de zomerperiode is aangebroken, wordt dat alleen maar meer.

De Gouwe wordt voor vrachtverkeer en voor pleziervaart een steeds drukkere verkeersader met merkbare gevolgen voor het wegverkeer dat geen ander alternatief heeft voor deze hefbrug. De SGP-fractie heeft geconstateerd dat ook hulpdiensten hiervan de nadelige gevolgen ondervinden. Brandweer en ambulance die onderweg zijn naar een noodsituatie worden geconfronteerd met een geopende brug en vaak ook nog eens met lange files voor de brug.

Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen aan het college kunnen wij alleen maar concluderen dat gemeente en provincie veel praten, elkaar aankijken en tenslotte vooral wegkijken. De eindconclusie van het college is: "Op basis van onze antwoorden op uw vragen maken wij een analyse die wij zullen bespreken met de provincie". Een prachtig vrijblijvend antwoord, dat wat ons betreft niet getuigt van een gevoel van urgentie op de korte- of middellange termijn bij het college.

De ontwikkelingen op het PCT-terrein Hazerswoude-Dorp vormden voor ons eveneens aanleiding tot vragen. Er verrijst een nieuw bedrijventerrein onder de naam Green Tech Valley. De naam klinkt goed maar verbloemt de realiteit. Want was dit terrein niet altijd bestemd voor sierteelt (pot- en containerteelt)? Dan kun je natuurlijk het bestemmingsplan aanpassen en verruimen als je na vele jaren constateert  dat de grond onverkoopbaar is voor kwekers. Maar wees dan wel eerlijk en benoem de dingen bij de naam: zeg niet langer dat de nieuwe ontwikkelingen sierteelt-gerelateerd zijn, want dat zijn ze niet altijd meer. Noem ze gewoon Greenport-gerelateerd.

Er wordt momenteel gebouwd aan een bedrijf voor kassen reinigers, krijtmachines en machines voor reparatie en onderhoud van kassen. Een ander bedrijf vindt haar oorsprong in het bouwen van foliekassen en heeft de activiteiten verbreed naar het leveren van zonnepanelen (is niet anders dan uitbreiding van hun bestaand bedrijf op het ITC-terrein). Het antwoord van het college op onze vraag hierover: "Hiermee blijft de relatie met de sierteelt intact". Tja, je moet maar durven.

De SGP-fractie heeft de sierteelt en de Greenport altijd een warm hart toegedragen en doet dat nog steeds! We zijn ook niet zomaar tegen de nieuwe ontwikkelingen zoals Green Tech Valley. Daar zien we kansen want tijden veranderen. Maar de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein (als een uitbreiding van het bestaande ITC-terrein) zorgt ook voor de nodige bedreigingen.

De hefbrug Boskoop en een nieuw bedrijventerrein. Het lijken twee zaken die van elkaar los staan. De werkelijkheid is anders: een nieuw bedrijventerrein creëert nog meer vrachtverkeer, niet alleen via Hazerswoude Dorp maar ook via de Boskoopse Zijde. Zo komen beide zaken samen….

Over beide onderwerpen heeft de SGP-fractie, zoals gezegd, schriftelijke vragen gesteld in de gemeenteraad. Direct na het zomerreces zullen beiden in een raadscommissie nader aan de orde worden gesteld.

Hans van Kuijk,
Fractievoorzitter SGP

Fotograaf: Alphens.nl EV
Tags: hefbrug, sgp