Politiek

« Vorige - Volgende »

Bescherming Groene Hart belangrijk in coalitieakkoord provincie

21 augustus 2019 - 12:02  •  inBoskoop.nl  •  reacties

Bescherming Groene Hart belangrijk in coalitieakkoord provincie

Het coalitieakkoord voor de provincie Zuid-Holland is dinsdag 20 augustus gepresenteerd. Het is een visie met weinig concrete plannen. Belangrijk voor de gemeente Alphen aan den Rijn is het belang dat aan bescherming van het Groene Hart wordt gehecht.

De coalitie voor de komende vier jaar in de provincie Zuid-Holland bestaat uit VVD, SGP/CU, GroenLinks, PvdA en CDA. Boskoper Floor Vermeulen is kandidaat-gedeputeerde en zal dan onder meer gaan over verkeer en vervoer en over bestuur en maatschappij. Het dinsdag gepresenteerde coalitieakkoord is een visie met daarin weinig concrete onderwerpen. Toch is wel een aantal, voor Alphen aan den Rijn interessante, plannen te benoemen.

Vervoer
In het akkoord wordt beloofd dat de Verlengde Bentwoudlaan ten zuiden van Boskoop in het landschap wordt ingepast.
De spoorlijn Leiden-Utrecht zal in de spits over het hele traject vier keer per uur gaan rijden. Dit is nu al het geval tussen Leiden en Alphen aan den Rijn. Het tracé tussen Alphen en Utrecht heeft extra aandacht nodig, omdat hier sprake is van bodemdaling door de slappe veengrond.

Energie
In het Groene Hart worden geen windturbines geplaatst. Deze vinden wel een plek langs bestaande structuren, zoals grote wegen, en langs open water.

Natuur
In het Groene Hart wordt de bodemdaling aangepakt. Hiervoor is een geheel nieuw programma in de maak.
Een uitdaging is het behoud van het veenweidelandschap. Om dit te kunnen doen, moet er veel aandacht worden besteed aan het binden van de CO2-uitstoot van vooral koeien.

Steden en dorpen
Er wordt zwaar ingezet op behoud van het waardevolle landschap in het Groene Hart. Daarom wordt gekozen voor bouwen in bestaand bebouwd gebied. Hierbij wordt gedacht aan binnenstedelijke vernieuwing, bijvoorbeeld het vervangen van een verouderd industriegebied door een moderne woonwijk.

Bestuurslaag
De provincie is de bestuurslaag tussen gemeentelijke en landelijke overheid. De provincie gaat vooral over bovenregionale zaken, zoals milieu, vervoer, recreatie en de verbinding tussen gemeenten onderling.

Fotograaf: Alphens EV