Politiek

« Vorige - Volgende »

VVD wil dat gemeente Alphen meebetaalt aan Boskoopse tweede oeververbinding

17 oktober 2019 - 08:40  •  inBoskoop.nl  •  reacties

VVD wil dat gemeente Alphen meebetaalt aan Boskoopse tweede oeververbinding

De kwetsbaarheid van de enige oeververbinding in Boskoop is breed zichtbaar en voelbaar geworden, nadat de Boskoopse Hefbrug op 10 oktober jl. wegens veiligheidsredenen is afgesloten. De urgentie voor een tweede oeververbinding is hierdoor meer dan duidelijk geworden.

Om de urgentie te onderstrepen, wil de VVD dat de gemeente Alphen aan den Rijn dan ook voor een bedrag van € 25 miljoen aan de realisatie van de tweede oeververbinding meebetaalt. Hiertoe roept de VVD-fractie dan ook op in een motie vreemd aan de orde tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober a.s.

Noodzaak
Boskoop-West en Boskoop-Oost worden slechts door één oeververbinding met elkaar verbonden, wat dagelijks leidt tot files. Daarnaast is de Gouwe ook een belangrijke vaarroute voor de beroepsvaart en is een goede ontsluiting van Boskoop belangrijk en naar mening van de VVD zelfs noodzakelijk voor de positie van de Greenport.

Het afsluiten van de Boskoopse Hefbrug heeft ook duidelijk gemaakt dat er urgent vaart gemaakt moet worden met de realisatie van een tweede oeververbinding. Dagelijks ondervinden de Boskoopse inwoners, ondernemers en binnenvaart ernstige hinder en zelfs schade van de afgesloten Hefbrug.

Wethouder Van Velzen (infrastructuur) moet aan de slag!
Tot nu toe zijn de ogen enkel gericht op de provincie Zuid-Holland om actie te ondernemen en vaart te maken met de realisatie van een tweede Boskoopse oeververbinding. Dit, terwijl wethouder Infrastructuur, Kees van Velzen, in het besluitvormingsproces aangaande het programmatische aanpak Goude (PAG) / Beter Bereikbaar Gouwe, namens de gemeente Alphen aan den Rijn kan en mag meebeslissen.

Door in de voorgestelde VVD-motie een bedrag van € 25 miljoen vanuit de gemeente Alphen aan den Rijn ter beschikking te stellen, geeft de gemeente Alphen aan den Rijn volgens de VVD een duidelijk signaal af dat de tweede oeververbinding voor Boskoop noodzakelijk is. Dit bedrag wordt gefinancierd uit de algemene reserve.

Daarnaast krijgt wethouder Van Velzen ook een duidelijke opdracht mee. Zodra de motie is aangenomen, dient hij bij de provincie Zuid-Holland het resterende bedrag uit te onderhandelen, zodat de weg vrij gemaakt is voor een snelle realisatie van een tweede oeververbinding!

Fotograaf: Josh Walet